Sự thật về chứng chỉ bếp trưởng

Sự thật về chứng chỉ bếp trưởng
Hiện nay nhiều công ty quảng cáo cấp chứng chỉ "bếp trưởng" vậy sự thật về chứng chỉ bếp trưởng là gì.

Hãy cùng học nấu ăn online tìm hiểu nhé

Hiện nay nhiều công ty có dạy nghề quảng cáo đào tạo bếp trưởng, bếp trưởng thực chất là chương trình đào tạo có tên là "nghiệp vụ bếp trưởng" khi được cấp  bằng. Và đây là chứng chỉ nghề sơ cấp được cấp cho các chương trình đào tạo ngắn hạn.

Hệ thống giáo dục nghề ở nước ta chia làm các cấp bật

Giấy chứng nhận nghề: do các công ty và cơ sở có chức năng dạy nghề cấp
Chứng chỉ nghề sơ cấp: do tổng cuc dạy nghề Bộ lao động thương binh cấp phôi bằng theo đề xuất từ các đơn vị đào tạo để cấp cho người học. Đơn vị cũng có thể tự in và đăng ký với tổng cục.
Bằng nghề do các trường trung cấp cao đẳng đại học và các học viện dạy nghề cấp tương ứng với các chương trình trung cấp, cao đẵng, đại học.

Việc quảng cáo chứng chĩ nghề sơ cấp có giá trị danh giá hơn là không đúng vì khi được công nhận là trường và các chứng chỉ nghề cao hơn điều được kiễm tra đánh giá

Bài viết liên quan: